Medi Dictum is een onafhankelijk medisch adviesbureau.

Op principiële gronden worden er adviezen uitgebracht aan zowel verzekeraars als aan letselschade-advocaten en rechtsbijstandsverzekeraars. Soms worden er, op verzoek, adviezen aan beide partijen tegelijkertijd uitgebracht, waarbij er sprake is van één medisch adviseur.


Als medisch adviseurs zijn verbonden aan Medi Dictum, dr. Anton de Louw, neuroloog en dr. Frans van den Wildenberg, ex traumachirurg. Hun adviezen berusten op jarenlange klinische ervaring met letsel en de behandeling en de gevolgen daarvan.

De beoordeling van de toegezonden stukken gebeurt op objectieve wijze, waarbij er geen rekening wordt gehouden met de positie/belangen van de opdrachtgever. Het advies is uitsluitend gebaseerd op de inhoud van het medisch dossier en op de beoordeling van de beeldvormende diagnostiek, zoals röntgenfoto’s, CT-scan’s en MRI’s.


De beide medisch adviseurs, neuroloog en ex traumachirurg, hebben naast een adviserende functie ook uitgebreide ervaring met het verrichten van onafhankelijke expertises en zijn beiden verbonden aan het Specialisten Expertise Centrum. Aangezien beiden hierbij als onafhankelijk deskundige optreden voor de beoordeling van medische aansprakelijkheid, brengt Medi Dictum geen adviezen uit op het gebied van medische aansprakelijkheid.