1Dr. F.A.J.M. van den Wildenberg

Dr. Frans van den Wildenberg volgde zijn medische studie in Utrecht en Groningen. In 1976 deed hij het Amerikaanse artsexamen ECFMG.
Zijn opleiding tot algemeen chirurg volgde hij in het academisch ziekenhuis Sint Radboud in Nijmegen.
Hierna volgde hij de voortgezette opleiding Traumatologie in de Isala Klinieken in Zwolle. Hij is gepromoveerd op een traumatologisch microchirurgisch onderwerp.

Hij was als chirurg verbonden aan het Sint Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, de Isala Klinieken in Zwolle, het Academisch Ziekenhuis Maastricht en het Zuyderland Ziekenhuis in Sittard.
Hij was lid van het handletselteam in de academische ziekenhuizen van Nijmegen en Maastricht en was gespecialiseerd in wervelchirurgie, heupchirurgie, brandwonden, knie artroscopie, multitrauma, handletsels en posttraumatische dystrofie (CRPS). Hierover publiceerde hij meer dan 100 artikelen.

Hij is als medisch adviseur werkzaam geweest voor MediRisk en Cunningham-Lindsey. Als medisch adviseur heeft hij altijd geijverd en gepleit voor deskundigheidsbevordering en een onafhankelijke medische advisering.
Hij heeft zitting gehad in de onderwijscommissie van de GAV en heeft geparticipeerd als docent in de opleiding van verzekeringsgeneeskundigen en medisch adviseurs (NSPOH). Ook verzorgde hij traumachirurgische bijscholing voor medisch adviseurs (“Trauma-course”) en voor letselschade-juristen (Kerckebosch).

2Dr. A.J.A. de Louw

Dr. Anton de Louw is opgeleid tot neuroloog in het Academisch ziekenhuis Maastricht. Tijdens zijn opleiding is hij gepromoveerd op onderzoek, waarbij de effecten van zuurstoftekort, rondom de geboorte op het ruggenmerg centraal stond. Hierbij werd tevens onderzocht of het mogelijk was om met technieken uit de pijnbestrijding spasticiteit te verlichten. Aansluitend heeft hij de opleiding tot neuroloog in het Academisch ziekenhuis Maastricht afgerond.

Na zijn opleiding is hij gaan werken in het epilepsiecentrum Kempenhaeghe, waarbij hij aanvankelijk, voornamelijk kinderen met epilepsie heeft behandeld.
Later heeft hij aan de wieg gestaan van de multidisciplinaire transitiepolikliniek voor adolescenten met epilepsie en de specifieke polikliniek voor ouderen met epilepsie. De onderwerpen van studie waren zowel basaal (neuro)wetenschappelijk als klinisch van aard. Dit heeft tot meerdere publicaties in internationale tijdschriften geleid.

Momenteel is hij werkzaam in Kempenhaeghe bij het Centrum voor Neurologisch bepaalde Leerstoornissen. Hersenletsel bij kinderen is één van de aandachtsgebieden. Kinderen met leer- en/of gedragsproblemen zijn de belangrijkste doelgroep. Tevens was hij betrokken bij wetenschappelijk onderzoek middels een aanstelling aan de technische universiteit Eindhoven i.s.m. het MUMC+.
Het voornaamste onderzoeksgebied, betrof het onderzoeken middels MRI-technieken van de cognitieve effecten van epilepsie op de hersenen, waarbij specifiek werd gekeken naar de versnelde cognitieve veroudering.

Van 2014 tot 2019 was hij voorzitter van de Liga tegen Epilepsie, de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Sinds 2006 is hij werkzaam binnen het Specialisten Expertise Centrum als neurologisch expert. Daarnaast is hij verschillende malen opgetreden als gerechtelijk deskundige via de Landelijke Deskundigheidsmakelaar van de politie. Momenteel is hij deels werkzaam als neuroloog bij het centrum voor neurologisch bepaalde leerstoornissen van Kempenhaeghe. Sinds 2019 werkt hij als medisch adviseur bij Medi Dictum.