Medi Dictum, medisch advies

Onafhankelijk medisch advies

Medi Dictum is een deskundig en onafhankelijk medisch adviesbureau. Medi Dictum brengt, volledig onpartijdig en onafhankelijk van de opdrachtgever, medische adviezen uit. Uitgangspunt bij het verzorgen van het medisch advies is het letsel c.q. de aandoening. Op basis van de medische informatie en de beoordeling van de röntgenfoto’s wordt een deskundig advies verstrekt over de ernst van het letsel, de behandeling en de prognose.

Medi Dictum is een principieel voorstander van advisering aan beide partijen. Dat wil zeggen, aan verzekeringsmaatschappijen en aan belangenbehartigers. Medi Dictum brengt derhalve als onafhankelijk adviesbureau medische adviezen uit aan verschillende opdrachtgevers, zoals verzekeringsmaatschappijen, tussenpersonen, belangenbehartigers of aan beide partijen tegelijk.

Contact

Medi Dictum
Viel 16, 6456 AT, Bingelrade
Telefoon:0621659993
E-mail: info@medidictum.nl